Tổng: 8 tài liệu  
STT Hồ sơ Tên tài liệu/Trích yếu Kích cỡ (Size) Ngày tạo Chọn để tải
1 Tài liệu Chương trình MTQG phát triển KTXH Video Hội nghị thu hút đầu tư 1.25 GB 8/5/2023
2 Video clip TRAILER CT MTQG 264.47 MB 28/4/2023
3 Video clip Kế hoạch CTMTQG 934.47 MB 18/11/2022
4 Video clip Tiểu phẩm tuyên truyền: Lấy chồng sớm làm gì 32.72 KB 16/11/2022
5 Video clip Tiểu phẩm tuyên truyền: Tôi là tuyên truyền viên 11.92 KB 15/11/2022
6 Video clip Tiểu phẩm tuyên truyền: Ước mơ của mẹ 11.92 KB 15/11/2022
7 Video clip Tiểu phẩm tuyên truyền: "Thức tỉnh" 32.72 KB 15/11/2022
8 Video tuyên truyền Vai trò người có uy tin 1.24 GB 9/11/2022