Tổng: 31 tài liệu  
STT Hồ sơ Tên tài liệu/Trích yếu Kích cỡ (Size) Ngày tạo Chọn để tải
1 Hồ sơ văn phòng của Thuỷ CV báo cáo CS Đặc thù 2085 686.05 KB 8/12/2021
2 Thanh tra 5. TÀI LIỆU MỞ LỚP NGHIỆP VỤ THANH TRA XÂY DỰNG CƠ BẢN-đã chuyển đổi 664.01 KB 8/12/2021
3 Ho so 01-TraBong ruộng bậc thang 349 KB 3/12/2021
4 Hồ sơ văn phòng của Thuỷ TTHC 21.85 KB 30/11/2021
5 Thi đua khen thưởng 2021 8 Mau 08 HDĐG 72 KB 29/11/2021
6 Video clip Tảo hôn: Câu chuyện nhức nhối ở vùng cao 390.76 KB 26/11/2021
7 Video clip Tảo hôn và hôn nhân cận huyết 292.27 KB 26/11/2021
8 Video clip Chuyên mục miền núi và phát triển ngày 01.08.2021 399.32 KB 26/11/2021
9 Video clip Chuyên mục miền núi và phát triển ngày 17.10.2021 399.32 KB 26/11/2021
10 Hình ảnh Ruộng bậc thang miền núi tỉnh Quảng Ngãi 192.76 KB 26/11/2021
11 Hình ảnh Ruộng bậc thang miền núi tỉnh Quảng Ngãi 415.65 KB 26/11/2021
12 Hình ảnh Trẻ em vùng cao 266.2 KB 26/11/2021
13 Hình ảnh Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 202.79 KB 26/11/2021
14 Hình ảnh Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 190.77 KB 26/11/2021
15 Hình ảnh Hội thi Tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 306.1 KB 26/11/2021
16 Video clip Chuyên mục Miền núi và Phát triển ngày 03.10.2021 399.32 KB 26/11/2021
17 Hồ sơ Dân tộc Ca Dong md1 175.32 KB 23/11/2021
18 Hồ sơ văn phòng 193TTR.signed 2.83 MB 22/11/2021
19 Hình ảnh Thợ rèn 121.87 KB 20/11/2021
20 Hình ảnh Các công cụ lao động 171.35 KB 20/11/2021